Priorytety

Współpraca

Współpracujemy m.in.
z klasami o profilu wojskowym, urzędem miasta, nadleśnictwem oraz policją.

Działanie

Organizujemy kursy m.in. pracownika ochrony, zabezpieczenia imprez masowych,  prowadzący strzelanie.

Rozwój

Poszerzamy wiedzę teoretyczną i praktyczną z dziedziny obronności kraju.

Ostatnie wydarzenia

Przyjdź do nas. Czekamy właśnie na ciebie!