Historia

112. Samodzielny Ochotniczy Pododdział Obrony Terytorialnej Ligi Obrony Kraju im. Gen. Bryg. Bolesława Nieczui-Ostrowskiego w Miechowie został sformowany Uchwałą Zarządu Powiatowego LOK w Miechowie w dniu 30 stycznia 2016 roku.

W początkowym okresie istnienia zajmował się szkoleniem uzupełniającym kadry składającej się z żołnierzy rezerwy. Od czerwca 2016 roku, po uzupełnieniu składu o ochotników rozpoczął szkolenie podstawowe, natomiast od stycznia 2017 roku prowadzone jest w Pododdziale intensywne szkolenie specjalistyczne właściwe zadaniom nowoczesnej obrony terytorialnej. Pododdział dziedziczy tradycje 112. Pułku Piechoty AK Ziemi Miechowskiej.

Cele działania

W czasie pokoju:
*upowszechnianie postaw obronnych, wychowania obronnego i kształtowanie pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych RP wśród społeczeństwa
*Prowadzenie szkoleń dla członków LOK oraz społeczeństwa w zakresie sportów strzeleckich i obronnych
*Podnoszenie własnej gotowości do działania poprzez intensywne szkolenie

W czasie kryzysu:
*Wspieranie Sił Zbrojnych RP poprzez zabezpieczenie działania w terenie, obserwacje i zapewnianie wyszkolonych rezerw osobowych
*Wsparcie organów lokalnej administracji poprzez udział w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych i wsparcie w zapewnieniu porządku społecznego
*Ochrona obiektów przemysłowych, instytucji oraz infrastruktury komunalnej i transportowej

Struktura Pododdziału

W skład 112 SOP OT w warunkach normalnego funkcjonowania wchodzą następujące ogniwa:
*Komenda (zapewniająca dowodzenie jednostkom podległym)
*Zespół dowodzenia (zapewnia łączność i logistykę Komendy)
*Zespoły Obrony i Ochrony (posiadające zadania szkolno-bojowe)

Szkolenie

Program szkolenia Pododdziału obejmuje, prowadzone systemem modułowym, zajecia praktyczne z zakresu:
*Szkolenia ogniowego, obejmującego bezpieczeństwo w posługiwaniu się bronią, strzelania z broni różnych typów i kalibrów, użycie granatów ręcznych w różnorodnych warunkach terenowo-oświetleniowych
*Szkolenia taktycznego ogólnego, obejmującego działanie na polu walki podczas natarcia, obrony i opóźniania oraz zabezpieczenia działania (maskowanie, ubezpieczenia, obrona przed bronią masowego rażenia, powszechna obrona przeciwlotnicza, zabezpieczenie inżynieryjne).
*Szkolenia taktyczne wojsk obrony terytorialnej, obejmującego działania przeciwdywersyjne, patrolowo-obserwacyjne oraz obronno-ochronne obiektów i infrastruktury
*Terenoznawstwo i topografii wojskowej
*Musztry wojskowej
*Organizacji i zadań Sił Zbrojnych RP

Ponadto prowadzone są ćwiczenia zgrywające sekcje oraz koordynujące działania zespołów na podstawie różnorodnych sytuacji taktycznych

Jak wstąpić  w nasze szeregi?

W nasze szeregi przyjmiemy każdego patriotę-mieszkańca Ziemi Miechowskiej w wieku co najmniej 17 lat zainteresowanego sprawami obronności, zarówno po odbyciu służby wojskowej jak i bez jej odbycia (także chcących w przyszłości służyć w wojsku). Szczególnie mile widziani będą podoficerowie i oficerowie rezerwy, wszystkich specjalności.

Więcej informacji pod telefonem +48 606 443 821 lub w naszej siedzibie ul.Podzamcze 40, 32-200 Miechów

 


Wyszukaj

Stan powietrza

Nadchodzące wydarzenia

Data: 11.11.2019 14:00
Miejsce: Strzelnica kulowa
Broń: CZ shadow 9 mm / CZ 75
Rodzaj: otwarty turniej strzelecki
Nagroda: puchar Prezesa Klubu Strzelectwa Sportowego „GRYF” LOK w Miechowie