Strzelnica kulowa LOK w Miechowie została otwarta w maju 2016r. Przez ten czas nieustannie ją ulepszamy i usprawnialiśmy stanowiska strzeleckie. Dziś dysponujemy dwoma strzelnicami kulowymi o długości 25 oraz 50m.

Na strzelnicy można strzelać z replik asg, pistoletów, karabinów oraz strzelb gładkolufowych .

Na strzelnicy można strzelać indywidualnie jak i zorganizować treningi i szkolenia strzeleckie dla osób nieposiadających broni palnej, ani umiejętności związanych z posługiwaniem się nią. Nasi instruktorzy oraz sędziowie strzelectwa sportowego mają duże doświadczenie w organizowaniu oraz przeprowadzaniu imprez strzeleckich.

Najważniejsze dla nas jest bezpieczeństwo,a zaraz za nim wasze zadowolenie i milo spędzony czas. Na strzelnice zapraszamy każdą osobę dorosłą, a także dzieci razem z opiekunem. Jesteśmy w stanie dobrać każdemu broń na pierwszy trening jak i do szlifowania nabytych umiejętności. Bardzo często gościmy młodzież i dzieci pod opieką rodziców. Jeśli młody strzelec jest w stanie swobodnie unieść lekki „kbks”, my jesteśmy w stanie nauczyć go podstaw bezpiecznego posługiwania się bronią a także celnego strzelania.