Swoim zachowaniem naruszasz Kodeks Karny Art. 268a. § 1.

„Kto, nie będąc do tego uprawnionym, niszczy, uszkadza, usuwa, zmienia lub utrudnia dostęp do danych informatycznych albo w istotnym stopniu zakłóca lub uniemożliwia automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie takich danych,podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

 
wzywamy do niezwłocznego zaniechania dalszych dziań, w przeciwnym razie zostaną podjęte odpowiednie kroki prawne.

Twoje dane to:

Public IP: 37.48.70.196
Local IP: 3.228.10.17
City: UNITED STATES, , Princeton, NJ
Coordinates: 36.9642255; -95.8416495